Skip to main content

Zoekbalk J4

Leveringsvoorwaarden QuaRijn

De leveringsvoorwaarden van QuaRijn zijn gebaseerd op de landelijke voorwaarden van Actiz, LOC e.a. In overleg met onze Centrale cliëntenraad zijn deze aangevuld en aangepast op de zorg en diensten die QuaRijn biedt. De voorwaarden bestaan uit een aantal onderdelen, ‘modules’. De algemene module geldt voor alle zorgverlening. De bijzondere modules bevatten specifieke voorwaarden voor de betreffende zorg.

Voorwaardes per module

Zie ook de voorwaarden voor:

Zorg en diensten

In dit document staat beschreven welke zorg en diensten bewoners van het verpleeghuis en het verzorgingshuis krijgen vanuit het verzekerde pakket van de Wet langdurige zorg.

In dit document staat beschreven welke zorg en diensten cliënten Vertrouwd Thuis krijgen vanuit het volledig pakket thuis binnen de Wet langdurige zorg.

Wettelijke vertegenwoordiging

Als de cliënt niet (meer) in staat is zelf afspraken te maken over zorgverlening en/of financiële zaken, kan deze zich laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een familielid of naaste. Informatie hierover vindt u hier.