Leveringsvoorwaarden QuaRijn

De leveringsvoorwaarden van QuaRijn zijn gebaseerd op de landelijke voorwaarden van Actiz, LOC e.a. In overleg met onze Centrale cliëntenraad zijn deze aangevuld en aangepast op de zorg en diensten die QuaRijn biedt. De voorwaarden bestaan uit een aantal onderdelen, ‘modules’. De algemene module geldt voor alle zorgverlening. De bijzondere modules bevatten specifieke voorwaarden voor de betreffende zorg.

Voorwaardes per module

1. Algemene module
2. Module zorg met verblijf
3. Module onvrijwillige zorg
4. Module geriatrische revalidatie
5. Module eerstelijns verblijf
6. Module logeeropvang
7. Module dagbesteding
8. Module wijkverpleging
9. Module huishoudelijke hulp
10. Voorwaarden voor services aan intramurale bewoners

Zie ook de voorwaarden voor Professionele alarmopvolging en de voorwaarden voor Eerstelijns behandeling.

Zorg en diensten in verpleeghuis en verzorgingshuis

In dit document (Zorg en diensten voor bewoners) staat beschreven welke zorg en diensten bewoners van het verpleeghuis en het verzorgingshuis krijgen vanuit het verzekerde pakket van de Wet langdurige zorg.

Volg ons op social media