TopCare

In Nederland verwachten we uitstekende zorg voor kwetsbare patiënten. Meestal is die zorg ook inderdaad heel goed. Maar het kan nog veel beter. Zoals voor mevrouw Pieterse, die door de ziekte van Huntington niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zij wordt verpleegd in een Topcare-expertisecentrum waar de behandelaren en verzorgenden gespecialiseerd zijn in Huntington. Zij doen mee met onderzoek, bijvoorbeeld naar slikstoornissen. En daar heeft mevrouw Pieterse wat aan, want zo kan zij langer zelfstandig blijven eten. Topcare is daarmee de wind in de zeilen voor betere zorg en behandeling.

Topcare-expertisecentra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen. Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en samen blijven leren. Zo wordt er onder meer veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen. Maar ook bijvoorbeeld naar nieuwe methodieken voor de begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.

Topcare heeft een aantal scherp geformuleerde opgesteld waaraan een Topcare-expertisecentrum moet voldoen. Na een zorgvuldige visitatie kunnen centra zo een Topcare-predicaat ontvangen.

Video's TopCare

Meer informatie TopCare


TopCare-predicaat

QuaRijn heeft de ambitie om een Topcare predicaat te behalen voor de GRZ binnen 2 of 3 jaar. Met dit uitdagende traject zijn we gestart in het najaar van 2020.

Topcare expertise centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen. Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en blijven leren. De kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld met de samenwerkingspartners van de keten. QuaRijn wordt ten aanzien van de GRZ een organisatie, die te vergelijken is met de academische zorg binnen CURE, waarbij het ontwikkelen en delen van kennis speerpunten zijn en waar nieuwe inzichten op de werkvloer worden ingezet.  

Om een predicaat te behalen, zal QuaRijn moeten voldoen aan scherp geformuleerde criteria die zijn opgesteld door Topcare. Topcare is een landelijke instelling die de ambitie heeft om de zorg in verpleeghuizen te optimaliseren door meer wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis. Het streven is om eind 2022 of in 2023 dit predicaat te behalen!

Op 1 november 2021 is een belangrijke mijlpaal behaald: de visitatie commissie vanuit TopCare was te gast voor de 1e proefvisitatie. De conclusie is dat we op de goede weg zijn om het TopCare predicaat te gaan behalen. De basis is gelegd en er staat veel in de steigers om gerealiseerd te worden! Het vertrouwen is er en daar zijn wij trots op! Komend jaar gaan we met veel energie verder werken aan o.a. het intensiveren van onderzoek, het leerklimaat en de samenwerking met netwerkpartners passend bij de ambities van QuaRijn!

Thema's Topcare

Er zijn een aantal werkgroepen en zij houden zich bezig met verschillende thema’s. Dit zijn ‘expertise en deskundigheid’, ‘ontwikkelen en leren’ en ‘verrichten van onderzoek’. 

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit Nicolet Groen (Interim manager KBC), Ben Hofstee (manager GRZ), Alette Siereveld (GRZ-verpleegkundige), Marjolein de Voort (GRZ-verpleegkundige), Bianca van Gameren (GRZ -verpleegkundige), Sandra Scherpenhuizen (SO), Bianca Niels Jongejan (PA) en Krista van Riel (GRZconsulent). Zij zijn in 2020 gestart met de voorbereidingen. Zo hebben zij bijvoorbeeld met een aantal GRZ-zorgaanbieders verspreid door Nederland gesproken die dit predicaat gehaald hebben of daarmee bezig zijn. Ook hebben zij een projectplan en planning opgesteld.

Nieuws: Bezoek van visitatie commissie

Deze week is er een belangrijke mijlpaal gehaald voor de Geriatrische Revalidatie Zorg van QuaRijn en het behalen van het Topcare predicaat. Er was een visitatie commissie vanuit TopCare te gast voor de 1e proefvisitatie. Het was een inspirerende en leuke dag! De conclusie is dat we op de goede weg zijn om het TopCare predicaat te gaan behalen.

De basis is gelegd en er staat veel in de steigers om gerealiseerd te worden. Het vertrouwen is er en daar zijn wij trots op! Komend jaar gaan we met veel energie verder werken aan o.a. het intensiveren van onderzoek, het leerklimaat en de samenwerking met netwerkpartners passend bij de ambities van QuaRijn!

Samen met o.a. ZorgSpectrum, Saskia te Velde, Jan Krijgh en Jacco Houtgraaf! Krista van Riel Alette Siereveld Niels Jongejan Mirjam Hagen Nicolet Groen Ben Hofstee Sjenny Winters Henriet Groenendijk Marianne Leijenhorst

Revalideren met behulp van slimme apparaten

Fotobijschrift: Niels Jongejan ziet toe op de kwaliteit in het Zonnehuis: collegialiteit, professionele zorg en vlot herstel inclusief nazorg.

Het Zonnehuis stelt patiënt centraal

Een gloednieuw gebouw met hypermoderne apparatuur waar revalidanten op hun kamer via een ‘smart screen’ hun eigen dossier kunnen inzien, zelf oefeningen doen met behulp van filmpjes en ook nog kunnen skypen met thuis. Het klinkt als een droom voor Niels Jongejan physician assistant ouderengeneeskunde, maar als het aan hem en zijn collega’s ligt, staat het echt te gebeuren. In maart wordt het nieuwe Revalidatiecentrum Het Zonnehuis in gebruik genomen. Een stimulerende omgeving om te herstellen na een operatie, aandoening, ziekte of beroerte. Aan de hand van een behandelplan op maat, dat gericht is op zelfredzaamheid, begeleidt een team aan specialisten de patiënt om in zo kort mogelijke tijd weer veilig thuis te kunnen wonen.

Niels Jongejan is stafarts wijk- en revalidatie. Als medisch adviseur van directeur revalidatie Henriet Groenendijk, ziet hij toe op de kwaliteit van de zorg in het Zonnehuis en zijn afdeling cardiologische revalidatie. Bedoeld voor mensen die een hartinfarct hebben gehad of een grote hartoperatie hebben ondergaan en veel nevenfactoren hebben die het revalideren beperken. ,,Met name bij cardiologische revalidatie zien we dat er meerdere disciplines betrokken zijn om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen”, legt Niels Jongejan uit. Denk hierbij aan specialismen als fysiotherapie, ergotherapie of diëtetiek. Zelfs voor iemand met een relatief simpel probleem kan revalidatie noodzaak zijn. Bijvoorbeeld als die patiënt ook hart- of longproblemen heeft of wonden die niet willen genezen. Het Zonnehuis is gespecialiseerd in deze ingewikkelde combinatie van zorg.

Jongejan: ,,Uit onderzoek blijkt dat revalidatie vóór de operatie zorgt voor sneller herstel erna en  mensen sneller naar huis kunnen”. Helaas werkt het in de praktijk nog niet zo, maar Jongejan ziet het als ideaal plaatje dat een patiënt op maandag wordt opgenomen, drie dagen intensieve begeleiding krijgt in het Zonnehuis, op woensdag geopereerd wordt en op vrijdag weer terugkomt. Nu nog toekomstmuziek die realiteit kan worden als de zorgverzekeraars daar ook de baten van inzien.

Overigens ziet de revalidatiearts ook een groei in ziekenhuisverlengde zorg. ,,Wij krijgen meer hoog complexe patiënten en dat vraagt om technische handelingen”. Jongejan voelt dat de druk vanuit de ziekenhuizen toeneemt. ,,Wij kunnen als revalidatiecentrum een belangrijke rol spelen in het vrijmaken van ziekenhuisbedden door patiënten eerder over te nemen”. Juist in het Zonnehuis zijn deze patiënten in goede handen.

Het Zonnehuis is hard op weg om het Topcare predicaat te behalen, door onder andere het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek. Jongejan is zelf promovendus aan UMCU binnen de cardio-geriatrie. Vanuit die intensieve samenwerking ontstaat een heel mooi netwerk van beweeg- en revalidatiezorg. Een keten van ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, casemanagers en mantelzorgers. Topcare verbindt al die kopstukken en zorgt ervoor dat die kwaliteit overal hetzelfde is en dus geborgd wordt. Het Zonnehuis is niet alleen een hoogstandje van deze tijd, maar vooral een hele fijne plek om te werken aan je herstel.

Onderzoek

Rudy Vernooij is geriatrisch fysiotherapeut bij QuaRijn en werkt op de revalidatieafdeling van Het Zonnehuis in Doorn. Hij houdt zich vooral bezig met orthopedische revalidatie. Zo helpt hij cliënten die bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie hebben gekregen, bij hun revalidatieproces. Rudy werkt ook in de eerste lijn en komt dan bij cliënten thuis. Ook is hij nauw betrokken bij de projectgroep Topcare van de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) afdeling.

Hoe ben je betrokken bij Topcare?
“Ik zit in de werkgroep Onderzoek en de Topcare scholing is al gestart. In de werkgroep leren we hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet en wat er allemaal bij komt kijken. De werkgroep bestaat uit zes medewerkers van QuaRijn en zes medewerkers van ZorgSpectrum. De deelnemers hebben een verschillende achtergrond, het zijn behandelaren en zorgmedewerkers. Het is de bedoeling dat ik als co-trainer, de training uiteindelijk zelf kan geven aan GRZ medewerkers van QuaRijn. De gekozen co-trainers hebben ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek.”

Wat drijft jou om de revalidatiezorg te verbeteren?
“Door middel van wetenschappelijk onderzoek kun je problemen onder de loep nemen. En kijken hoe je de situatie kunt verbeteren. Eén onderzoeksvraag lichten we uit en gaan we samen onderzoeken. Wat kan er beter? Hoe kan het beter? En hoe kunnen we het implementeren? We voegen de resultaten samen en komen vervolgens tot een conclusie. Vervolgens kijken we hoe we het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.”

Waarom doe je mee aan de scholing van Topcare?
“Ik vind het leuk vind is om te kijken hoe we de kwaliteit binnen de GRZ kunnen verbeteren. Ik heb altijd wel nieuwe ideeën en dat wil ik ook delen met anderen. Het is mooi dat QuaRijn de ruimte geeft om te onderzoeken en samen te kijken hoe we de kwaliteit van de revalidatiezorg voor cliënten kunnen verbeteren. Ik zou bijvoorbeeld graag aan de slag gaan met de volgende onderzoeksvraag: Als mensen geopereerd zijn komt er vocht (oedeem) in de benen. Nu wordt er afgewacht wanneer het oedeem zichtbaar wordt. Dat is belastend voor de zorgmedewerkers en de cliënt. Nu lijkt het mij interessant om te onderzoeken of het niet beter is om direct te starten met compressiekousjes. Heeft dit effect?”

Wat zijn je verwachtingen?
“Het mooie vind ik dat je werkt vanuit een wetenschappelijke achtergrond en dit vervolgens ook gaat toepassen in de praktijk. Het is laagdrempelig en je helpt de revalidant weer verder. Het maakt nieuwsgierig: wat is er nog meer op de markt? Hoe kan ik een behandeling anders aanpakken? De scholing duurt een half jaar. Na dit halfjaar is het onderzoek afgerond. Ik verwacht veel van de scholing, een saamhorigheidsgevoel. Ik vind het leuk is dat we het samen doen met een andere zorgorganisatie. Zo krijg je een kijkje in andermans keuken.”

Wat wil jij met deze scholing bereiken?
“Ik wil graag dat we een mooie onderzoeksvraag opstellen. En deze vraag een mooi, nieuw resultaat en inzichten geeft. Zodat de medewerker makkelijker kan werken en de cliënt beter kan revalideren.”

Wat is jouw persoonlijke doel?
“Ik hoop dat wij een wetenschappelijk onderzoek klimaat bij QuaRijn, beginnend bij de GRZ. Zodat we nog meer onderzoeken kunnen doen. Dat lijkt mij leuk.”

Podcast Topcare

In de derde aflevering van Topcare podcast serie praten onze collega's van QuaRijn over de samenwerking tussen ZorgSpectrum en QuaRijn voor het behalen van het Topcare label, op het gebied van onderzoek doen en scholing.

De podcast Topcare is te beluisteren via deze link.


Frontoffice

0343-474 849
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ma t/m do: 8:00 – 16:30 uur
Vrij: 8:00 – 12:00 uur

Volg ons op social media