Skip to main content

Zoekbalk J4

Ontmoetingscentra

Ontmoetingscentra zijn er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De centra bieden een compleet programma aan voor zowel mensen met geheugenproblemen en dementie als hun mantelzorger(s). Doel is dat u en uw mantelzorger(s) leren omgaan met de gevolgen van de ziekte, zodat u op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ook voor uw mantelzorger staat de deur wijd open. Zij kunnen terecht voor een goed gesprek, advies en begeleiding.

Hoe gaat de aanmelding?

Voor structureel bezoek aan een ontmoetingscentrum heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

U kunt deze zelf aanvragen of dit door uw huisarts, specialist, hulpverle­ner of casemanager laten doen. Als u eerst eens wil komen kijken op een van onze centra, dan bent u ook zonder indicatie van harte welkom!

Meer informatie

085 488 99 00

Maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 17.00 uur

Keurmerk Prezo

Ontmoetingscentra van QuaRijn hebben het keurmerk PREZO Care gekregen. PREZO Care is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk en helpt zorgorganisaties en hun medewerkers om optimale zorg en ondersteuning te leveren. Site Prezo