Skip to main content

Zoekbalk J4

“Achter iedere wond zit een mens”

karin van kranen

Wondconsulent Karin van kranen vertelt over haar passie voor wonden

“Ik heb altijd al een grote passie voor wonden gehad. Soms vragen verpleegkundigen mij wel eens of er een standaardbehandeling voor wonden is. Maar zo werkt het niet: want ieder mens is anders en iedere wond heeft een ander verhaal”. Karin kijkt naar het hele plaatje en geeft zich voor 100% voor iedere client. Ondanks dat het vak complex en uitdagend is, kost het haar geen enkele moeite.

Soms lopen dingen zo in het leven en word je ergens naartoe gestuurd. Zo ging dat ook bij Karin. Als verpleegkundige kwam ze te werken op de afdeling Dermatologie in het een regionaal ziekenhuis. “Daar leerde ik veel over de huid en de vaten”. Ze ging door naar het wondexpertisecentrum, waar ze over allerlei soorten wonden leerde: een mooie aanvulling op haar dermatologie-ervaring. Maar ze wilde meer en volgde de opleidingen wondverpleegkundige en wondconsulent. Ze werkte nog een poos in de wijk, totdat ze behoefte kreeg om eens verder te kijken. Op 1 februari vorig jaar kwam ze bij QuaRijn in dienst als wondconsulent.

Karin vindt haar werk bij QuaRijn reuze interessant, omdat ze binnen de woonzorgcentra maar ook in de wijk werkt. “Ik zie een hele pluimage aan wonden voorbijkomen”. Met haar brede kennis en ervaring zit ze hier op de goede plek. “Ik vind het belangrijk om mijn expertise over te dragen aan (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, zodat zij voldoende kennis hebben om wondzorg op de juiste manier uit te voeren”. Want als wonden niet goed behandeld worden, kan dat leiden tot ernstige complicaties. “We moeten dus in het begin al heel goed kijken naar cliënten en ook preventief te werk gaan voordat mensen verder van huis raken”.

Het mooie van haar vak vindt Karin dat je zichtbare en concrete resultaten kunt behalen. “Je moet goed oog hebben voor onderliggende factoren”, dat is essentieel voor goed herstel. Helaas is volledige genezing niet altijd mogelijk. Meestal bij mensen die langdurig ziek zijn en bedlegerig. “Dan moet je streven naar het hoogst haalbare en de wond in zo’n goed mogelijke conditie houden”.

In alle andere gevallen is het van belang dat het traject van wondgenezing zo kort mogelijk duurt. Goede voeding, hygiëne en voldoende beweging zijn daar van invloed op. Voor iedere wond wordt beleid opgezet: hoe is het ontstaan, is er sprake van onderliggend lijden of vaatproblematiek. “We kijken ook of er andere disciplines nodig zijn, zoals een ergotherapeut of diëtiste. En als het nodig is wordt de huisarts, specialist oudergeneeskunde of het ziekenhuis er bij betrokken. “Ik hou van korte lijnen en heldere communicatie”. Steeds meer huisartsen en specialisten schakelen de kennis en expertise van Karin en haar collega Désiree in: daar zijn ze blij mee.

Toen Karins kinderen klein waren en een wond hadden, kon ze er helemaal niet tegen. Nog niet zo lang geleden behandelde ze een man die voor bijna 60% was verbrand door een gasexplosie. Het ziekenhuis wist zich er geen raad mee en kon niets meer voor hem betekenen. Een jaar lang behandelde Karin de man intensief wel 2 tot 3 keer per week en alle wonden gingen dicht. “Dat vond ik zo gaaf”. Een plastisch chirurg zei ooit tegen haar: “Jij denkt anders en durft dingen te doen”. Het feit is: Karin heeft nou eenmaal een passie voor wonden. Waar de een van gruwelt, ziet zij juist de uitdaging.

www.quarijn.nl/wondzorg