Skip to main content

Zoekbalk J4

HVOR reikt Kiekjes Kistjes uit aan Rhenense zorgcentra: ‘We hopen op verbinding’

RHENEN Leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen Omstreken (HVOR), waaronder voorzitter Henk van de Berg, Ad Koolen en Bartho Kobus, boden afgelopen vrijdag in 3 zorgcentra in de gemeente Rhenen, te weten De Linde in Achterberg, De Tollekamp in Rhenen en De Tabakshof in Elst 3 Kiekjes kistjes aan. Ook wel reminiscentiekistjesgenoemd. Aan de Linde-bewoner Cees de eer om als eerste in het dooste kijken. Hij graaide maar wat graag in de oude foto’s.

door Henk Jansen

Henk van de Berg vertelde dat de foto’s in de 3 kistjes geselecteerd waren door Ad Koolen. Het eerste kistje werd uitgereikt aan mevrouw Eckeveld, kwaliteitsverpleegkundige op De Linde. ,,Dit is meer dan een leuk initiatief van de Rhenense historische vereniging. Die dan ook met veel dank wordt aangenomen. Een kistje dat een prima aanvulling is op de activiteiten die we voor de ouderen houden.’’ Marijke Hermsen reageerde desgelijks. ,,Wij organiseren veel activiteiten voor onze bewoners en ook wij zijn blij met deze mooie oude foto’s.’’

Vervolgens namen Marijke Hermsen (De Tollekamp) en Jolanda Zandvliet (De Tabakshof) in ontvangst. De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen & Omstreken (HVOR) komt volgens Van den Berg naar voorbeeld van historische verenigingen uit onder meer Rosmalen en Den Bosch met Kiekjes kistjes. Fraaie kleine kistjes vol met oude foto’s van Rhenen, Elst en Achterberg. Kistjes die in de
recreatieruimte van genoemde centra komen te staan. De foto’s die door de bewoners kunnen worden ingezien. Waarvan de historische vereniging hoopt dat er door de bewoners weer die oude verhalen naar boven komen en worden verteld.

DEMENTIE
Met het tonen van de oude foto’s hopen we het geheugen van de bewoners te prikkelen en dat niet alleen de verhalen bij de mensen weer naar boven komen, maar ook dat deze ook voor verbinding kunnen zorgen. Onder meer met de jongere generatie. Het doorvertellen om zo de geschiedenis levend te houden,’’ aldus HVOR-voorzitter Henk van de Berg. Door het bekijken van oude foto’s met ouderen worden herinneringen van vroeger opgehaald beweren specialisten in verzorgingstehuizen dat goed werkt bij mensen met beginnen de dementie. Die nog iets van oude foto’s herkennen en zodoende een verder gesprek mogelijk wordt gemaakt. Het geheugen prikkelen.

Naast de foto’s kunnen de mensen, gebruik maken van een potlood waarmee aantekeningen op de foto’s kan worden gemaakt. ,,Wij hechten op De Tabakshof veel aan reminiscentieactiviteiten. Niet alleen door naar oude foto’s te kijken, maar de mensen ook attributen van toen in handen te bekijken en te laten voelen. Deze kiekjes kistje is een waardevolle aanvulling’’, aldus Jolanda Zandvliet.

Bron: www.derijnpost.nl