Skip to main content

Zoekbalk J4

Jongeren krijgen bewoners Bunninchem in beweging

jongeren in beweging 2024

Swen de Wit sport met mevrouw Snellenberg op de gang voor haar kamer.                

Studenten van de Sportacademie Amersfoort werken in woonzorgcentrum Bunninchem samen met de bewoners. In samenwerking met Bunnik Beweegt en het team van Bunninchem zorgen de studenten ervoor dat de ouderen meer beweging krijgen, wat hun gezondheid ten goede komt. Binnen Bunninchem is een beweging gaande waarbij minder gedacht wordt vanuit het medische aspect van zorg en meer vanuit prettig leven voor de bewoners.

Bunniks Beweegt legde jaren geleden al contact met Sportacademie Amersfoort. Sindsdien komen ieder jaar zo’n 30 studenten uit het derde jaar naar de gemeente Bunnik. Zij geven wekelijks gymnastiekles aan leerlingen van basisscholen in Odijk, ze organiseren sporttoernooien en zetten verschillende projecten op om Bunnikers in beweging te krijgen en te houden. Vorig jaar werd bijvoorbeeld jeu de boules opgestart in Odijk. Ook bij het begin van walking football waren stagiaires betrokken.  

SPORTEN OP DE GANG

Vorig jaar startte student Swen de Wit een project bij woonzorgcentrum Bunninchem. ,,Niet alle bewoners komen van hun kamer af naar beneden voor beweegactiviteiten. Soms kunnen of willen ze dat niet. Daarom ging ik één op één beweegactiviteiten met ze doen, op hun kamer of op de gang daarvoor. Een bal gooien, pittenzakjes, of ballontennis bijvoorbeeld.” De activiteiten worden heel goed ontvangen door de bewoners.

Door positief eigenwijs te zijn, zelf na te denken en niet te bang te zijn, kunnen we het zorgsysteem beter en goedkoper maken.

Dit werkte zo goed, dat Swen mocht blijven. Afgelopen zomer werkte hij bij Bunninchem. Dit jaar studeert Swen af en hij besloot weer naar Bunninchem te komen, met een aantal derdejaars studenten die meehelpen. ,,Nu wil ik ook graag de medewerkers van Bunninchem en het netwerk rondom de bewoners betrekken, zodat het bewegen doorgaat als ik er niet ben. Ik heb drie beweegkaarten ontwikkeld, met vijf oefeningen, spelletjes of tips daarop.” Deze kaarten zijn heel laagdrempelig en door iedereen te gebruiken.   

NIEUW ZORGSYSTEEM

Ilma Schuurman, manager zorg en welzijn bij Bunninchem, is erg blij met de input van de studenten. ,,Nederland vergrijst, zowel bewoners als personeel. We zullen anders moeten gaan denken en dat is ook positief. Ons zorgsysteem is heel erg gericht op het medisch aspect en het afdekken van risico’s. Terwijl we veel meer moeten denken vanuit leefstijl en het bestaande netwerk. Als een zorgmedewerker vraagt aan een bewoner of hij zijn medicijnen al heeft genomen, vraagt hij tegenwoordig ook of hij al heeft bewogen vandaag. Dat is zeker zo belangrijk voor de gezondheid. Veel werk van zorgprofessionals kan ook door mensen met een zorghart gedaan worden. Zoals deze jongeren.”

Minder straks volgens de regels, meer kijkend naar de cliënt en zijn of haar eigen netwerk. Schuurman: ,,Door positief eigenwijs te zijn, zelf na te denken en niet te bang te zijn, kunnen we het zorgsysteem beter en goedkoper maken. Het is een andere mindset, maar we maken mooie stappen bij Bunninchem.”

Door Agnes Krijnen

Bron: Bunniks Nieuws