Skip to main content

Zoekbalk J4

Zorgwoningen op terrein Vendel

 quarijn de vendel

Restaurant Vendel zal mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. QuaRijn is met Flexx Investements aan het onderzoeken hier een ontmoetingscentrum van te maken met een wijkfunctie voor ouderen met dementie. Voor deze doelgroep willen zij tevens zorgwoningen bouwen achter de monumentale boerderij.

Omwonenden van restaurant Vendel hebben de eerste plannen gepresenteerd gekregen over het voornemen van een andere bestemming met nieuwbouw. ‘In het verleden is er onderzoek gedaan naar een geschikte herbestemming wanneer het restaurant Vendel stopt met haar activiteiten. Er is onder andere gesproken over zorgwoningen voor ouderen met dementie. Hier is in Veenendaal nu en in de toekomst veel behoefte aan. Het biedt de inwoners die deze zorg nodig hebben de mogelijkheid om in de eigen buurt te blijven wonen. De gemeente is positief over de plannen en heeft voorwaardelijk ingestemd met het initiatief’, aldus Flexx Investements.

QuaRijn

Bij dit initiatief is onder andere QuaRijn betrokken. ‘Zij zet zich in om ouderen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten houden. Om dit te bereiken werkt QuaRijn samen met naasten, partners in de wijk en professionele opgeleide collega’s. In de plannen blijft het bestaande restaurantgebouw gehandhaafd en krijgt dat een functie als ontmoetingscentrum en wijkfunctie. Voordat wij de gemeente verzoeken om een wijziging van het bestemmingsplan op te starten, gaan we graag eerst met omwonenden in gesprek.’ De achtergevel van de boerderij willen de partijen in ere herstellen en op het achterterrein komen extra gebouwen.

De nieuwbouw bestaat uit een laag met alle dagactiviteiten en gezamenlijke ruimtes. ‘Bovenop worden losse blokjes gezet, met daarin de slaapvertrekken/studio’s en een centrale kern met liften, trappen en voorzieningen.’ Het achterste deel krijgt nog een tweede verdieping. De bestaande bomenrand moet zoveel mogelijk behouden blijven en rondom het gebouw komt zoveel mogelijk groen om rond te lopen in thema-tuinen. De presentatie van het gebouw was voor de omwonenden een eerste idee. ‘Maar het ontwerp is nog volop in ontwikkeling’. Het huidige restaurant kan voor de buurt tevens een ontmoetingsfunctie krijgen.

Overlast

‘We hebben in de vijf jaren voor de corona-periode elk jaar verbouwd en geïnvesteerd en Vendel werd stapje voor stapje succesvoller als restaurant en locatie voor bruiloften en partijen. Vooral de bruiloften bleken de nodige overlast te veroorzaken voor omwonenden. Die zijn we toen bijna niet meer gaan aannemen, met een moeizame exploitatie tot gevolg. Feesten en partijen blijken dus noodzakelijk voor een gezonde exploitatie van Vendel’, aldus Jan-Egbert Bos van Restaurant Vendel. In de corona-periode kwam hij in gesprek met Bouwbedrijf Kreeft over andere mogelijkheden op de locatie en wil dit met Flexx Investements en QuaRijn gaan oppakken.

‘We hopen voorlopig nog een mooie tijd als restaurant Vendel te mogen doordraaien, maar de verwachting is dat de exploitatie als horecabedrijf over enige jaren stopt.’ QuaRijn laat weten dat er een enorme wachtlijst is voor woningen voor mensen met dementie. Zij zien dat deze hard nodig zijn en zien een innovatief woonconcept in dit initiatief. Voor de nieuwbouw ligt een planning dat begin volgend jaar de gemeente de kaders kan vaststellen voor een andere invulling van het terrein en dat het jaar daarop de bouw al zou kunnen starten. De nieuwe bewoners in de buurt verwacht QuaRijn dan na de zomer van 2026 te kunnen gaan huisvesten.

 

Bron: https://www.derijnpost.nl/

Door Peter Kuijpers