Skip to main content

Zoekbalk J4

Inloopavond nieuwbouwplan woonzorgcentrum Veenendaal

 inloop veenendaal

In Veenendaal is er een groot tekort aan passende huisvesting voor mensen met dementie. Noodgedwongen moeten mensen nu vaak buiten hun eigen woonplaats gehuisvest worden. De vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Als zich de mogelijkheid voordoet om in Veenendaal in ruim 50 extra verpleegplaatsen en een ontmoetingscentrum te kunnen voorzien, haakt QuaRijn bij de planontwikkeling aan. Samen met een bouwbedrijf (de initiatiefnemer) en diverse architecten (bouwkundig, landschap en inrichting voor mensen met dementie) wordt in samenspraak met QuaRijn en de gemeente een eerste plan uitgewerkt.

De schetsen hiervan zijn op 29 augustus jl. voor de eerste keer gepresenteerd aan direct omwonenden door middel van een inloopavond. Aan de hand van verschillende themaborden (doelgroep, wonen met zorg en ontmoetingscentrum, bouwkundig ontwerpvoorstel en landschapsontwerpvoorstel) worden de bezoekers door medewerkers van QuaRijn en de architecten geïnformeerd over de verschillende onderwerpen.

De inloopavond is goed bezocht. De bezoekers waren geïnteresseerd en overwegend positief over de plannen en de komst van een zorgfunctie op het terrein, met parkeren als voornaamste punt van zorg.

Opmerkingen en suggesties van de bezoekers worden in de verdere uitwerking van de plannen meegenomen.

Het duurt nog wel even voor het pand er zal staat; de planvorming staat nog maar aan het begin. Op zijn vroegst zal dat in 2026 zijn.