Skip to main content

Zoekbalk J4

De kracht van het team

Met plezier en creativiteit gaan we samen voor de zorg van morgen. Dat begint met goed zorgen voor elkaar, vinden QuaRijn-bestuurder Mirjam Hagen, adviseur organisatie-ontwikkeling Martijn Bosman en directeur wonen met zorg Michiel Moes. Zo kan de medewerker op één kan blijven staan bij QuaRijn.

De afgelopen tijd zijn er veel onderzoeken gedaan naar de tevredenheid van klanten en medewerkers ten aanzien van QuaRijn. Wat is daar uitgekomen?

Mirjam: “Onze cliënten zijn heel erg tevreden over de dienstverlening van QuaRijn. We doen ons werk allemaal met veel passie en hebben het vertrouwen van de ouderen en hun naasten. De medewerkers daarentegen, vinden dat er nog wel het een en ander kan verbeteren. Daar hebben we naar geluisterd. Om goed voorbereid te zijn op de uitdagingen in de toekomst, een reis die we samen gaan maken, is het belangrijk dat onze medewerkers zich gesteund voelen en steeds nieuwe kansen krijgen om te groeien, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Dat er oprecht naar hen wordt geluisterd en dat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt om wie ze zijn. Als we de belofte dat de medewerker bij QuaRijn op één staat willen blijven waarmaken, zullen we dingen moeten veranderen. Dat gaan we ook doen.”

Wat gaat er dan veranderen om aan de wensen van de medewerkers tegemoet te komen?

Michiel en Martijn: “Uit de onderzoeken is gebleken dat medewerkers van QuaRijn behoefte hebben aan een leidinggevende die dicht bij het team staat. Iemand die luistert, regelt, ondersteunt en ook een handje mee wil helpen als dat nodig is. Een teamleider die als verbindende schakel fungeert binnen het team en medewerkers begeleidt in de reis die we gaan maken om samen de zorg van morgen vorm te geven. Die teamleiders gaan er komen. Daarmee vervullen we een wens die veel medewerkers hebben geuit.”

We doen het toch goed bij QuaRijn? De cliënten zijn tevreden. Waarom zou je daar iets aan veranderen?

Mirjam: “Allereerst omdat de medewerkers daar behoefte aan hebben. Dat hebben ze duidelijk aangegeven. En ook om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst. Ik geloof heel erg in de kracht van de mens en het team en ben ervan overtuigd dat we bij QuaRijn heel veel professionele medewerkers hebben die uitstekend werk verrichten. Het is belangrijk dat mensen plezier in hun werk blijven houden. Als je kijkt naar wat er in de afgelopen jaren is veranderd in wet- en regelgeving, in de steeds ingewikkelder wordende zorg omdat ouderen op latere leeftijd bij ons komen wonen en wat er in de toekomst nog van ons wordt verwacht, dan vind ik dat zelf al stevige opgaven. Als team moet je dan behoorlijk sterk in je schoenen staan om daarin zelfstandig je weg te vinden. De samenstelling van de teams verandert ook voortdurend waardoor het moeilijker wordt om samen een bepaalde koers uit te stippelen en die vast te houden. Dan is het fijn om iemand te hebben die dicht bij de teams staat en speciaal is aangesteld om de medewerkers daarin te ondersteunen. Zodat onze QuaRijn-collega’s hun werk met plezier kunnen blijven doen.”

Wat gaan die teamleiders dan concreet doen?

Martijn en Michiel: “Vooral heel veel luisteren naar wat medewerkers nodig hebben. En daar dan ook op reageren door samen met het team naar oplossingen te zoeken. Maar ook door medewerkers op persoonlijk vlak te ondersteunen als ze daar behoefte aan hebben, te kijken naar groeimogelijkheden en ervoor te zorgen dat elke individuele medewerker gezien en gehoord wordt. Niet alleen als er dingen zijn die niet goed gaan, maar vooral om de kracht van het team te versterken. Zodat we goed voorbereid kunnen beginnen aan de reis naar de zorg van de toekomst.”

Er gaat dus ook in de toekomst het nodige veranderen?

Mirjam: “We weten nu al dat het aantal ouderen dat onze ondersteuning nodig heeft in de komende twintig jaar enorm zal groeien, terwijl het aantal medewerkers niet meegroeit. Dat betekent dat onze rol als ouderendienstverleners zal veranderen. Om de ouderen, maar ook de medewerkers, elke dag van waarde te laten ervaren, zullen we op een andere manier gaan werken. Dat is de reis die we de komende jaren samen gaan maken.”

En daarin spelen de teamleiders een belangrijke rol?

Martijn en Michiel: “Samen met de teams en alle medewerkers! Dat is de belangrijkste voorwaarde. Teamleiders zijn geen bazen die beslissingen nemen, maar verbinders die luisteren, helpen en begeleiden. Als het gaat om de toekomst, dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar technologische innovaties die het werk gemakkelijker en leuker maken. We gaan ouderen ook leren hoe ze langer zelfstandig kunnen blijven en onze professionele kennis delen met andere mensen – naasten, vrijwilligers, mantelzorgers – die een steentje kunnen bijdragen. We blijven doen waar we goed in zijn, maar we gaan het anders doen. De teamleiders zijn er om dat hele traject te begeleiden en ervoor te zorgen dat alle medewerkers daarin worden gehoord en mee kunnen doen.” 

Er wordt nogal wat verwacht van de teamleiders…

Martijn en Michiel: “Jazeker. We zullen dan ook veel aandacht besteden aan de dagelijkse invulling van de teamleiders. Daarom beginnen we vanaf 19 juni met informatiebijeenkomsten waarin de medewerkers de mogelijkheid krijgen om ook daarover hun mening te geven. Daarna gaan we pas een officiële functieomschrijving maken waar medewerkers van QuaRijn en mensen van buitenaf op kunnen reageren.”

Zijn we daarmee klaar voor de toekomst?

Mirjam: “Verandering is de enige constante factor in het leven en dus ook in de zorg. Natuurlijk zijn de uitdagingen groot, maar ik ben ervan overtuigd dat we die reis naar de toekomst samen mogelijk gaan maken. Bij QuaRijn hebben we al heel lang bewezen dat we daar enorm goed in zijn. De eerste stappen zijn gezet. Ik weet zeker dat we ons einddoel halen en het groeiende aantal ouderen een mooie oude dag kunnen blijven bieden!”