Skip to main content

Zoekbalk J4

Innovatief project om vroegtijdig dementie op te sporen

QuaRijn ontwikkelt samen met tien andere partijen Scan2Go.

Het is van groot maatschappelijk belang om dementie vroegtijdig op te sporen. Want zo kan begeleiding thuis sneller ingezet worden en excessen worden voorkomen. Vijf jaar lang gaat een tiental bedrijven onderzoeken of en hoe Scan2Go kan helpen bij het stellen van een vroege diagnose. De hoop van QuaRijn bestuurder Mirjam hagen is dat het ambitieuze project de kwaliteit van leven van mensen met dementie positief beïnvloed. Op de kick-off meeting afgelopen 17 mei in het Zonnehuis in Doorn, sprak zij haar trots uit dat deze innovatie een mooie samenwerking tussen bedrijven tot stand heeft gebracht.

Dennis Klomp van UMC Utrecht zocht de samenwerking met QuaRijn op, omdat deze zorginstelling een grote groep ouderen onder haar hoede heeft en daardoor de ouderentaal goed spreekt. De energie en het enthousiasme van PA Ouderengeneeskunde Niels Jongejan deed de rest. QuaRijn is meer dan bereid om mee te doen. ,,We moeten er allemaal voor zorgen dat oudere mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in een veilige omgeving”, vertelt Jongejan. Scan2Go kan daar heel goed aan bijdragen.

Onderzoek gaat uitwijzen hoe Scan2Go er precies uit komt te zien: bijvoorbeeld of het een stoel wordt, een bed of iets anders. Het doel is een gebruikersvriendelijk MRI-apparaat, specifiek gemaakt voor de hersenen, dat snel en zonder tussenkomst van medewerkers, via kunstmatige intelligentie een verslag genereert. Er zijn vele voordelen te benoemen. Als je in een vroeg stadium dementie opspoort, kun je in veel gevallen nog iets doen voor de patiënt: ook voor hun naasten. Daarnaast levert het apparaat, omdat het ‘zelf bedienbaar’ zal zijn, een aanzienlijke kostenbesparing op en vermindert het de druk op de grote tekorten aan zorgpersoneel.

Een scala aan gerenommeerde bedrijven en organisaties verbindt zich aan Scan2Go. Radiologie deskundigen van Erasmus Medisch centrum zetten zich in om de MRI-beelden begrijpelijker te maken. Zij hebben veel ervaring met het in kaart brengen van het ziekteverloop van dementie. Hun ervaringen en berekeningen zijn zeer waardevol om de diagnose met kunstmatige intelligentie van Scan2Go te optimaliseren. Het is UMC Utrecht al gelukt om de MRI stiller te krijgen: belangrijk voor de patiënt want het harde geluid maakte mensen angstig. AMC Amsterdam en Heuvelrug Medisch Centrum bieden zetten zich ook in voor het project. Bedrijven als Philips, Inno, Tesla DC, Futura, Prodrive, Quantib en Curis brengen hun technologische kennis en ervaring op gebied van medische instrumenten, onderdelen, software en kunstmatige intelligentie in. Er is nog veel onderzoek nodig, maar partijen hebben het volste vertrouwen in een succesvol resultaat.

Vergrijzing is een issue. QuaRijn wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin nemen. Scan2Go is daar een mooi voorbeeld van. Want de hoop is dat het een bijdrage levert dat mensen veilig langer thuis kunnen blijven wonen. De grootste wens is om die oudere mens uitzicht op een onbezorgde oude dag te bieden.

Het fotoalbum van deze bijeenkomst