Skip to main content

Zoekbalk J4

Revalidatiecentrum Het Zonnehuis trots op Topcare predicaat

Niels Jongejan, David Engelhard, Mirjam Hagen, Henriet Groenendijk en Marianne Kwak. - QuaRijn

Het Revalidatiecentrum Het Zonnehuis in Doorn heeft afgelopen maandag met trots het Topcare predicaat door directeur Topcare David Engelhard in ontvangst mogen nemen. Topcare expertisecentra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door wetenschappelijk onderzoek en de resultaten daarvan in de praktijk toe te passen.

Topcare expertisecentra werken intensief samen met universiteiten en hogescholen, maar ook met andere (VVT) organisaties. De werkwijze van deze centra luiden een verschuiving van het zorglandschap in, waarbij specialistische en persoonlijke zorg meer gericht is op het versterken van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

De revalidatiezorg in Het Zonnehuis heeft 54 plaatsen ter beschikking. Op termijn wordt dit aantal uitgebreid naar 64 plekken. De meeste patiënten komen uit het ziekenhuis en ontstaat er voor een deel ook ziekenhuis verplaatste specialistische zorg. Maar meer en meer weten ook huisartsen en andere hulpverleners deze zorg te vinden en zijn het steeds frequenter thuiswonende ouderen die gebruik maken van de revalidatiemogelijkheden van Het Zonnehuis om hier bijvoorbeeld te werken aan het behouden en vergroten van de zelfstandigheid en ook de zelfredzaamheid. Daarna gaan ze, waar nodig met hulp van diverse zorgaanbieders, weer terug naar hun eigen huis.

Wij bieden kortdurende, herstelgerichte zorg en behandeling

DOELGROEPEN
Stafarts wijk- en revalidatie Jongejan: ,,We werken met vier verschillende diagnose groepen. Revalidanten met orthopedische klachten (bv heupoperatie of knieoperatie), met neurologische klachten (Revalidanten die een beroerte hebben doorgemaakt), een combinatie ervan waarbij de cognitie een belangrijke focus behoeft als revalidanten met een cardiologische probleem (hartfalen, open hart operatie). Het zijn merendeel ouderen die hier gemiddeld drie tot zes weken verblijven. Terugkeer naar huis is hierin meestal het doel. Wij bieden kortdurende, herstelgerichte zorg en behandeling.’’

REVALIDATIEZORG IN ONTWIKKELING
,,In 2040 zijn er twee tot driemaal zoveel ouderen die regelmatig specialistische zorg nodig hebben”, zegt locatiemanager Marianne Kwak. ,,Met hulp van moderne technieken, de thuiszorg en innovatieve zorgtechnologie kunnen zij veel langer thuis blijven wonen. Een hartfilmpje op afstand uitlezen, een consult op afstand afnemen, via een app allerlei metingen doorgeven. Het wordt de dagelijkse gang van zaken.”

Om dat te realiseren is niet alleen de verandering van het aanbieden zorg binnen Het Zonnehuis noodzakelijk, maar ook in andere onderdelen van het zorglandschap dienen de bakens te worden verzet.

MODERNE TECHNOLOGIE
Kwak: ,,QuaRijn is een eigentijdse zorgaanbieder en kent een uitgebreid aanbod. Daarom is revalideren vanuit de inzichten van Topcare bij ons zo goed door te voeren. Onder andere ook omdat de thuiszorg naadloos aansluit hierbij. Daarnaast kloppen ziekenhuizen uit de regio en huisartspraktijken steeds vaker bij ons aan. Uiteindelijk moet het complete systeem van ziekenhuis tot thuiszorg én mantelzorg of steunsysteem de cultuuromslag maken. Het vereist van alle partijen een actieve rol, waarbij de mogelijkheden en het welzijn van de patiënt centraal staan. Een mevrouw die 5 jaar lang de thuiszorg nodig had voor het aantrekken van haar steunkousen, gaan we nu trainen om het al dan niet met slimme hulpmiddelen zelfredzaam te zijn. We zien nu al ouderen de benodigde Apps op hun Ipad gebruiken. Dat is het begin, wat ook het zorglandschap doet veranderen. We zullen de oudere revalidant ook begeleiden in de moderne technologie. En daar fungeert de Topcare classificering als trendsetter. Wij nemen de patiënt en hun omgeving bij de hand in overgang naar het zorgsysteem van de toekomst.’’

Voor meer informatie over revalideren in Het Revalidatiecentrum Het Zonnehuis, telefoonnummer 085-4887315.

door Neeltje van Triest