Skip to main content

Zoekbalk J4

Thuiswonende cliënt krijg één aanspreekpunt ouderengeneeskunde in de regio Utrecht Zuid-oost

Accolade Zorg, Silverein, Warande, QuaRijn en Zorggroep Charim slaan de handen in een om samen een aanspreekpunt te vormen voor alle vragen over ouderengeneeskunde. De behandelaren van dit netwerk: ONZe (Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost eerste- lijn) staan klaar in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Vijf zorgorganisaties werken samen om zo de kwetsbare oudere beter te helpen.

Het gaat om specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en (GZ)-psychologen die werken bij verschillende (zorg)organisaties in Utrecht Zuidoost. Naast het werk dat ze doen in verpleeghuizen behandelen ze ook cliënten in de eerste lijn in aanvulling op de huisartsgeneeskundige zorg. De behandelaren werken samen met de huisartsen uit de regio: Unicum, huisartsenzorg. Op deze manier hebben zorgverleners een aanspreekpunt voor al hun vragen over ouderengeneeskunde.
Een van de eerste acties die uit dit netwerk volgt is het bezoek van de SO’s aan de huisartsen. Bekendmaken dat zij deze ondersteuning kunnen bieden om ook de complexe zorg thuis te bieden. De oudere vroegtijdig in beeld te hebben zorgt dat het aantal opnamen in crisis in een verpleeghuis of zelfs ziekenhuis wordt voorkomen.

Daarnaast werken de VVT-instellingen samen om het opleiden van GZ-psychologen regionaal mogelijk te maken. Er dreigt in de regio een groot tekort aan gespecialiseerde GZ-psychologen in de ouderenzorg. Zij zijn onmisbaar in deze sector om goede zorg te kunnen geven, niet alleen voor ouderen in een zorginstelling, maar ook als ondersteuning voor ouderen, die daardoor langer thuis kunnen wonen.

De vergrijzing neemt toe en de verscheidenheid van cliënten in de ouderenzorg is groot. Daarmee groeit de behoefte naar goed opgeleide GZ-psychologen.

“Vaak is de GZ-psycholoog de spin in het web van de ouderenzorg. We werken niet alleen met de cliënt, we hebben ook contact met het team rondom de oudere, de familie, de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en andere betrokkenen zoals fysiotherapie en geriatrie.” Aldus Bertine de Beir, GZ-psycholoog bij Accolade Zorg.

Op 14 december 2022 tekende de zorginstellingen hun samenwerking ondertekenen in de hoop en met de verwachting dat er in 2024 met een regionale opleiding gestart kan worden.

Nicolet Groen, de projectleider van dit project zegt hierover: “We hebben met elkaar, met deze ondertekening, een hele mooi stap gezet. Ik ben trots dat de bestuurders elkaar hebben gevonden en dat ze de samenwerking in deze regio mogelijk maken, dit is belangrijk voor goede zorg nu en in de toekomst. Alleen samen kunnen we in de regio een betere visie ontwikkelen en een betere kwaliteit van zorg voor ouderen geven. Juist nu ouderen langer thuis wonen, is de kwaliteit en kennisoverdracht erg belangrijk om goede en passende zorg te kunnen geven. Het effect van de samenwerking is dat het nu mogelijk is om een GZ-opleiding regionaal te organiseren. Daardoor zorgen we met elkaar voor voldoende continuïteit van GZ-psychologen, zodat we ook over een aantal jaar met elkaar voldoende gekwalificeerd personeel hebben.”