Skip to main content

Zoekbalk J4

Nieuw ontmoetingscentrum Korsakov in Perzikengaard

QuaRijn is druk doende om drie lokalen van de voormalige kinderopvang aan de Perzikengaard om te bouwen in een dagactiviteitencentrum voor cliënten met het syndroom van Korsakov. Het is geen overbodige luxe, want het centrum voorziet in een behoefte en biedt vele voordelen voor cliënten, familie én omwonenden.

Winne Kramer, regiebehandelaar Korsakov en Famke Leeflang, kwaliteitsverpleegkundige, projectleider en casemanager in opleiding, zijn enthousiast. Ze werken beiden in Het Zonnehuis, waar Korsakov-cliënten zeven dagen in de week dag en nacht worden opgevangen en begeleidt. Ze kennen de noodzaak van het aanbrengen van structuur, het tegengaan van verveling en apathie en het zinvol invullen van tijd.

Winne: ,,De basis van de nieuwe dagopvang wordt vooralsnog gevoed door cliënten uit Het Zonnehuis. Ze kunnen daar allerlei activiteiten ontplooien en werken aan alle vormen van herstel. Als deze groep gewend is, komen daar cliënten van buiten, vaak uit een thuissituatie, bij.’’

Langer thuiswonen

Cliëntconsulent Margreet Wiiman van Het Zonnehuis gaat daar dieper op in. Ze vergelijkt de zorg van het de nieuwe dagopvang met bijvoorbeeld de opvang van mensen met Alzheimer. Ook zij blijven met behulp van de dagopvang langer thuiswonen, voordat de indicatie voor een verpleeghuis wordt afgegeven. De lijnen tussen dagopvang en verpleegzorg zijn kort en als het nodig is, kan men sneller schakelen en desgewenst opschalen.

Zinvolle invulling

Winne: ,,Korsakov-cliënten hebben dagelijks als gevolg van hun hersenschade last van een enorme leegte. Door een zinvolle invulling van hun tijd, zorgen we ervoor dat er meer rust en structuur komt. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de mensen om hem of haar heen. We bieden een stukje psycho-educatie, waardoor het de algehele situatie op het thuisfont vergemakkelijkt en mensen zich gesteund voelen. Wij merken dat voorafgaand aan een opname de omgeving vaak alleen en eenzaam is en lijdt onder de problemen die op ze af komen. Zij bukken vaak onder onverwerkt verlies en trauma’s.’’

De buurt

Naast de cliënten en familie zien de initiatiefnemers een belangrijke rol voor de buurtgenoten weggelegd. Zij zijn meer dan welkom om binnen te lopen voor een kopje koffie, al dan niet met een taartje, maar ook als vrijwilliger. Hiermee hopen de dames ook de waas van onbekendheid te doorbreken en koudwatervrees weg te nemen. Het centrum kent wat alcohol betreft een zero- tolerance beleid en zet zichzelf wel neer als een warme inloop waar de hele buurt plezier aan kan beleven.

,,Wij gaan de buurt overal bij betrekken’’

Informatiebijeenkomst

Famke: ,,Het wordt een prachtig pand wat we op 1 februari officieel gaan openen. Waarschijnlijk starten voorzichtig al iets eerder op. Ook dan worden de omwonenden nadrukkelijk uitgenodigd. Maar voor die tijd, op 1 december aanstaande, organiseren we vanaf 19 uur een inloopavond in de nieuwe dagopvang aan de Perzikengaard. We zijn we met een aantal medewerkers aanwezig om kennis te maken en om alle ins en outs toe te lichten. Alle inwoners van Doorn en anderen die zich betrokken voelen zijn van harte welkom.’’

Meer informatie Famke Leeflang, 0682998903