Skip to main content

Zoekbalk J4

Hoe bezorgen we de mensen een goede dag?

Mariëlle Winters over de uitdagingen in Ouderengeneeskunde

[HEUVELRUG] Kwetsbare ouderen en chronisch zieken, soms ook jongere patiënten: allemaal mensen met een complexe zorgvraag. Dat is de dagelijkse praktijk van Specialist Ouderengeneeskunde Mariëlle Winters van Quarijn. Mensen blijven steeds langer leven, maar worden wel kwetsbaarder. Wat hebben zij nodig om zo lang mogelijk veilig thuis te kunnen blijven wonen? Als de gang naar het verpleeghuis de enige optie is die rest: hoe kan het leven daar zo waardig mogelijk worden gemaakt?

Babs Bouwman

,,De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Goede eerstelijnszorg is daarbij onmisbaar”. Tweeëneenhalf jaar geleden kwam Mariëlle Winters bij Quarijn werken als Specialist Ouderengeneeskunde. ,,Als specialist ouderengeneeskunde kun je inhoudelijk nog meer verdiepingsslagen maken”. Zo volgde Winters de kaderopleiding Geïntegreerde Eerstelijns Ouderengeneeskunde, om meer contacten te leggen in de wijk. ,,Als de huisarts niet kan achterhalen waar het probleem zit, kom ik in beeld om te kijken welke wensen er bestaan en welke disciplines eventueel ingezet kunnen worden”. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, als iemand steeds vaker valt. Of ook een diëtist als de patiënt sterk vermagert. Ouderengeneeskunde is nooit één ziekte, het is een syndroom van allerlei aandoeningen bij elkaar. ,,Multidisciplinaire zorg en behandeling kunnen wij ook thuis leveren”.

Overigens vereist dat wel dat alle disciplines onderling goed samenwerken. Dat staat uitgebreid beschreven in het project ‘Wijkgericht werken’ dat Winters samen met Nicolet Groen in 2021 heeft opgepakt en waar ze de LAEGO prijs mee won. Hoe kwetsbare ouderen op te sporen in de wijk en deze kwetsbaarheid te verminderen. Praktijkondersteuners ouderen van de huisarts, de wijkverpleging, huishoudelijke hulp en casemanagers kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Onmisbaar is ook dat betrokken paramedici samenwerkingsafspraken hebben om gezamenlijk optimale multidisciplinaire zorg te leveren.

Helaas lukt het niet altijd opname in een verpleeghuis te voorkomen. Als het dan zover komt, wil Mariëlle Winters ervoor zorgen het leven daar zo aangenaam mogelijk wordt. ,,Mensen die hier komen, hebben al heel wat moeten inleveren”. De verzorgenden van Quarijn kunnen deze bewoners een zo waardig mogelijk bestaan geven. Dat er rekening wordt gehouden met hun achtergrond, normen en waarden. ,,We moeten ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich gezien voelen: hun welzijn staat voorop”. Het gaat erom een focus bieden op wat er wél kan: positieve gezondheid.

Mariëlle Winters vindt haar werk waardevol: ,,Geen dag is hetzelfde en varieert van eerstelijnsconsulten tot directe patiëntenzorg aan mensen met dementie”. Daarnaast is ze bezig met de kaderopleiding Palliatieve Zorg . En heeft kwaliteit en innovatie in de zorg haar dagelijkse aandacht als stafarts Wonen met Zorg. Goede zorg leveren: dat is gewoon topsport!