Skip to main content

Zoekbalk J4

Revalideren met behulp van slimme apparaten

Fotobijschrift: Niels Jongejan ziet toe op de kwaliteit in het Zonnehuis: collegialiteit, professionele zorg en vlot herstel inclusief nazorg.

Het Zonnehuis stelt patiënt centraal

Een gloednieuw gebouw met hypermoderne apparatuur waar revalidanten op hun kamer via een ‘smart screen’ hun eigen dossier kunnen inzien, zelf oefeningen doen met behulp van filmpjes en ook nog kunnen skypen met thuis. Het klinkt als een droom voor Niels Jongejan physician assistant ouderengeneeskunde, maar als het aan hem en zijn collega’s ligt, staat het echt te gebeuren. In maart wordt het nieuwe Revalidatiecentrum Het Zonnehuis in gebruik genomen. Een stimulerende omgeving om te herstellen na een operatie, aandoening, ziekte of beroerte. Aan de hand van een behandelplan op maat, dat gericht is op zelfredzaamheid, begeleidt een team aan specialisten de patiënt om in zo kort mogelijke tijd weer veilig thuis te kunnen wonen.

Niels Jongejan is stafarts wijk- en revalidatie. Als medisch adviseur van directeur revalidatie Henriet Groenendijk, ziet hij toe op de kwaliteit van de zorg in het Zonnehuis en zijn afdeling cardiologische revalidatie. Bedoeld voor mensen die een hartinfarct hebben gehad of een grote hartoperatie hebben ondergaan en veel nevenfactoren hebben die het revalideren beperken. ,,Met name bij cardiologische revalidatie zien we dat er meerdere disciplines betrokken zijn om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen”, legt Niels Jongejan uit. Denk hierbij aan specialismen als fysiotherapie, ergotherapie of diëtetiek. Zelfs voor iemand met een relatief simpel probleem kan revalidatie noodzaak zijn. Bijvoorbeeld als die patiënt ook hart- of longproblemen heeft of wonden die niet willen genezen. Het Zonnehuis is gespecialiseerd in deze ingewikkelde combinatie van zorg.

Jongejan: ,,Uit onderzoek blijkt dat revalidatie vóór de operatie zorgt voor sneller herstel erna en  mensen sneller naar huis kunnen”. Helaas werkt het in de praktijk nog niet zo, maar Jongejan ziet het als ideaal plaatje dat een patiënt op maandag wordt opgenomen, drie dagen intensieve begeleiding krijgt in het Zonnehuis, op woensdag geopereerd wordt en op vrijdag weer terugkomt. Nu nog toekomstmuziek die realiteit kan worden als de zorgverzekeraars daar ook de baten van inzien.

Overigens ziet de revalidatiearts ook een groei in ziekenhuisverlengde zorg. ,,Wij krijgen meer hoog complexe patiënten en dat vraagt om technische handelingen”. Jongejan voelt dat de druk vanuit de ziekenhuizen toeneemt. ,,Wij kunnen als revalidatiecentrum een belangrijke rol spelen in het vrijmaken van ziekenhuisbedden door patiënten eerder over te nemen”. Juist in het Zonnehuis zijn deze patiënten in goede handen.

Het Zonnehuis is hard op weg om het Topcare predicaat te behalen, door onder andere het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek. Jongejan is zelf promovendus aan UMCU binnen de cardio-geriatrie. Vanuit die intensieve samenwerking ontstaat een heel mooi netwerk van beweeg- en revalidatiezorg. Een keten van ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, casemanagers en mantelzorgers. Topcare verbindt al die kopstukken en zorgt ervoor dat die kwaliteit overal hetzelfde is en dus geborgd wordt. Het Zonnehuis is niet alleen een hoogstandje van deze tijd, maar vooral een hele fijne plek om te werken aan je herstel.

www.quarijn.nl/herstel en revalideren