Skip to main content

Zoekbalk J4

Kwaliteit en onderzoek

Cliënttevredenheidsraadplegingen

In de cliënttevredenheidsraadplegingen leest u hoe de zorg door cliënten wordt beoordeeld. Hieronder vindt u de meest recente versies:

Rapport GGD inzake Wmo voorzieningen

Kwaliteit van onze Wmo voorzieningen worden getoets door de GGD. Hieronder vindt u het meest recente rapport over de kwaliteit van onze dagbesteding:

Keurmerk Prezo

De wijkverpleging en de dag- en ontmoetingscentra van QuaRijn hebben het keurmerk PREZO Care gekregen. PREZO Care is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk en helpt zorgorganisaties en hun medewerkers om optimale zorg en ondersteuning te leveren. Site Prezo 

Topcare predicaat

Het Revalidatiecentrum Het Zonnehuis QuaRijn voldoet aan voorwaarden waar een Topcare-expertisecentrum aan moet voldoen. meer informatie vind je op www.Topcare.nl.