Skip to main content

Zoekbalk J4

Specialist ouderengeneeskunde

U woont thuis en gaat lichamelijk en/of geestelijk achteruit. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan toenemende geheugenproblemen of een opstapeling van lichamelijke klachten. Dit kan zorgen voor veel onzekerheid en vragen. Soms wordt de situatie te complex voor u en uw huisarts. Ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde is dan mogelijk een uitkomst.  Wij behandelen ouderen in de gemeenten Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal.

Hoe helpt de specialist ouderengeneeskunde?

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt patiënten met complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving. Welke mogelijkheden heeft iemand nog om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen? Bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt zijn de belangrijkste uitgangspunten in het werk van de specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde komt hierbij aan huis.

Betrokkenheid van een specialist ouderengeneeskunde kan worden geregeld via een verwijzing door de huisarts. De huisarts kan u verwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde als er sprake is van:

  • Toenemende vergeetachtigheid.
  • Stemmingsproblematiek.
  • Onbegrepen gedrag bij dementie.
  • Functionele problematiek bij chronisch progressieve neurologische aandoeningen.
  • Recidiverend vallen waarbij verder onderzoek noodzakelijk is.
  • Twijfel over wilsbekwaamheid, wilsbekwaamheidsonderzoek.
  • Gebruik van veel medicijnen en de wens tot afbouwen of stoppen.
  • Indicatiestelling (Zorgzwaartepakket) of klinische revalidatie op de Geriatrische Revalidatie afdeling in het Zonnehuis.
  • Wens tot gesprek over behandelwensen en -grenzen en het opstellen van een wilsverklaring hieromtrent.
  • Analyse klachten en inzet hulpverleners in een terminale fase thuis

De specialist ouderengeneeskunde heeft ook een taak als functionaris binnen de Wet Zorg en Dwang. Dit betekent dat de specialist ouderengeneeskunde beoordeelt of onvrijwillige zorg thuis kan worden geboden en onder welke omstandigheden dit moet gebeuren. Ook moet een specialist ouderengeneeskunde een beoordeling aan huis verrichten als er sprake is van ernstig nadeel in de thuissituatie waarbij een gedwongen opname in het verpleeghuis noodzakelijk is (Rechterlijke Machtiging of Inbewaringstelling).

De specialist ouderengeneeskunde werkt samen met de psycholoog en de casemanager in een mobiel geriatrisch team. Hij of zij kan u ook direct verwijzen naar een ander discipline, zoals een geriatriefysiotherapeut, logopedist of diëtist. Taken van de specialist ouderengeneeskunde worden regelmatig herschikt naar de verpleegkundig specialist, de physician assistant en de basisarts.

Wordt de specialist ouderengeneeskunde vergoed?

De begeleiding van kwetsbare ouderen wordt vergoed (5 tot 10 consulten per jaar). U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De consulten worden vanuit de basisvergoeding vergoedt, maar het gaat wel van uw eigen risico af.


Tarieven Specialist ouderengeneeskunde 2024

Behandeling specialist ouderengeneeskunde

Tarieven in geval deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed of cliënt zich niet (tijdig) afmeldt.

DIENST TARIEF EENHEID
Consult of behandeling
€ 193,00 

Per uur

Toeslag bezoek aan huis 
€ 36,50

Per keer

Voorwaarden behandeling

Voorwaarden behandeling

1) Uw behandelaar behandelt u op verwijzing van huisarts of specialist, of op basis van directe toegang waarbij bij de start van de behandeling een screening wordt afgenomen. In elk geval wordt uw (huis)arts door uw behandelaar op de hoogte gesteld van de behandeling.

2) Behandeling vindt plaats op medische indicatie. Uw medische situatie is voor uw behandelaar belangrijke informatie. Daarom moet u uw behandelaar informeren over wijzigingen daarin. Uw medische situatie kan ertoe leiden dat de behandeling moet worden gewijzigd of beëindigd. Uw behandelaar zal u hierover informeren.

3) De frequentie van de behandeling wordt in overleg tussen u en uw behandelaar bepaald. De duur van een behandelsessie kan variëren.

4) De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Bij verhindering moet u uw afspraak telefonisch tenminste 24 uur van tevoren afzeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en kunnen bij u in rekening worden gebracht.

5) De behandelingen worden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Voor behandeling bij u thuis geldt een toeslag. Op de behandeling kunnen een eigen risico, eigen bijdragen en/of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover de zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoedt, komen deze voor uw rekening en dient u de facturen aan ons te voldoen.

6) Voor uw factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL16 RABO 0302 1003 50 ten name van Stichting QuaRijn. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

7) Hebben wij het volledige bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan sturen wij u een betalingsherinnering. De betalingsherinnering stelt u in de gelegenheid om de factuur binnen 14 dagen alsnog te voldoen. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, brengen wij u extra kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,-. Wij kunnen daarna bovendien een incassobureau inschakelen, waardoor er extra kosten voor uw rekening komen. Ook kunnen wij uw behandeling in dat geval beëindigen.

8) Informatie over de klachtenregeling van QuaRijn en de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens is te vinden op de website van QuaRijn en op te vragen bij het Service Bureau QuaRijn, bereikbaar via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefoon 085 – 4 88 99 00.


Vragen?

Service Bureau helpt u bij het maken van afspraken met uw behandelaar. Zij geven u algemene informatie over de verschillende therapieën en de werkwijze van het Kennis en BehandelCentrum.

Service Bureau

085 488 99 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ma t/m vrijdag: 8:30 – 17:00 uur